​​De har problemet, vi har løsningen OG håndværkerne hele døgnet.

​Tlf.: 36 78 04 00

Mobil: 40 30 00 25

Brun rotte

Information om den brune rotte.

​Rotternes føle, smags og lugtesans er veludviklede. Deres synssans er mindre god, dyrene er formentlig farveblinde men de kan ved hjælp af føle og lugtesansen uden vanskelighed orientere sig i komplet mørke.

Rotterne formerer sig hele året, dog mest i sommerhalvåret. 

Reden består af stumper af papir, sække, plast etc. og kan formere sig når de er ca. 2 1/2 - 3 mdr. gamle, hunnerne får i gennemsnit 5 - 6 kuld i deres levetid. Hvert kuld er på 8 - 10 unger, så et rottepar kan i praksis blive til 862 på et år, derfor vil en bestand som ikke udryddes helt, hurtigt nå sin oprindelige størrelse igen. Rotter bliver under "naturlige" omstændigheder sjældent mere end 1,5 år gamle, og de fleste dør længe inden.

Rotter er normalt aktive om natten, men kan indrette deres aktivitetsrytme efter omstændighederne, og de foretrækker at søge efter føde, når der er mest fred og ro, rotter i etablerede kolonier anvender oftest faste stier eller veksler mellem redepladser og ædested. 

Vekslerne findes mest på skjulte steder og/eller langs med lodrette genstande, vægge og mure, rotterne markerer deres område og veksler med urin, sekret og ekskrementer, der kan indeholde mange sygdomsfremkaldende bakterier, og dette øger naturligvis smittefaren.

​Rotterne kan tilbringe hele livet i samme bygning, hvis føde- og rede mulighederne er til stede, er det nødvendigt kan de dog tilbagelægge op til 2 km på en nat for at finde føde. 

Unge rotter, der forlader deres koloni, kan bevæge sig langt, før de slår sig ned, massevandringer forekommer som regel kun ved brand, kraftige oprydninger, saneringer, store vandskyld eller andre "katastrofer".

Rottehuller

Det er forholdsvis let at se, om et rottehul er i brug. Gamle ubenyttede rottehuller i jord er mere eller mindre sammenfaldne, de kan også være mere eller mindre tilgroede eller fyldt med visne blade. 

Indendørs vil ubenyttede huller ofte være tilstøvede eller dækket af spindelvæv. 

Fra benyttede huller ses ofte en tydelig veksel (løbespor) i paneler, vægge og døre etc. kan det være af betydning, fra hvilken side hullet er gnavet: Det er bredest ved den side, hvorfra rotterne er begyndt at gnave.

Rottelugt

Denne skarpe, ubehagelige lugt er særdeles karakteristisk og meget lig lugten i en svinesti. Rottelugten kan let skelnes fra husmusens sødlige, kvalme lugt, lugten er som regel særlig stærk i nærheden af reden, og den kan holde sig i et rum nogen tid efter rotten er forsvundet.

Den brune rotte kan

 • Afskrækkes af nye ting i omgivelserne (neofobi).
 • Formere sig og bliver til 862 individer på et år.
 • Føle ekstremt godt med børster. følehår og andre hår på kroppen.
 • Gnave i alt med en hårdhed under 5,5, dvs. alt som kan ridses med en kniv.
 • Høre lyde op til 100KHz, dvs. langt højere toner end mennesket.
 • Klatre op ad ru mure og op igennem kloakrør, fx. 100 mm plastrør gennem åbninger, der er større end 25 mm.
 • Lugte særdeles godt, denne sans er sammen med høre-, smags- og følesansen rottens vigtigste sans.
 • Orientere sig i fuldkommen mørke.
 • Holde vejret i flere minutter.
 • Springe op til 75 cm lodret op i luften
 • Smage nede på PPM -niveau, dvs. at opløsninger på få mg/kg kan smages.
 • Tiltrækkes af nye ting i omgivelserne (eksplorativ adfærd).
 • Vandre op til l km på en nat for at søge føde.
 • Svømme 3 døgn i 35 °c varmt vand.
 • Se men ikke ret godt, dog bedst om natten, rotten er formodentlig farveblind.
 • Spise næsten alt, men foretrækker kornprodukter.

Information om rotten

 • Rotten er kommet til Danmark i 1700 tallet.
 • Voksenvægt 200 – 400 g.
 • Maksimal registreret vægt i DK. 545 g.
 • Max alder ( i laboratoriet ) 2½ - 3 år.
 • Max. Alder ( i naturen ) 1½ - 2 år.
 • Alder ved kønsmodenhed ca. 75 dage.
 • Kuld størrelse 8 – 10 stk.
 • Antal kuld om året 2 – 6
 • Brunstperiodens varighed 6 – 10 timer.
 • Daglig væskebehov 25 ml.
 • Daglig fødebehov (kornprodukt) 20 - 25 g.

Kilde: Miljøstyrelsen

​Indhent gratis tilbud

​Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud på deres kommende boligforbedring etc.​

Vi tilbyder følgende

​Vi er medlem af:

DBE LYNGHOLM ApS

Nymarksvej 27

2650 Hvidovre

CVR: 67207211

Kontaktinformationer

Mail: 

lyngholm@dbe-lyngholm.dk

Døgnservice

Tlf.: 36 78 04 00

Mobil: 40 30 00 25

Vi tilbyder assistance ved akut opståede problemer,

24 timer i døgnet,

365 dage om året.